Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm tính cách MBTI

Trắc nghiệm tính cách MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) là một phương pháp sử dụng hàng loạt các câu hỏi trắc nghiệm để phân tích tính cách con người. Kết quả trắc nghiệm MBTI chỉ ra cách con người nhận thức thế giới xung quanh và ra quyết định cho mọi vấn đề trong cuộc sống.

Hiện nay MBTI được sử dụng phổ biến như một phương pháp phân loại tính cách khá chính xác. Trong công việc, MBTI giúp chúng ta có thêm thông tin để lựa chọn nghề nghiệp chính xác hơn, với nhà tuyển dụng cũng có thể sử dụng MBTI để đánh giá mức độ phù hợp về tính cách của ứng viên với công việc cũng như môi trường làm việc của doanh nghiệp.

Để tham gia bài trắc nghiệm tính cách MBTI, Bạn vui lòng nhập thông tin cá nhân theo form bên dưới và click vào nút "Bắt đầu" để tiến hành làm bài thi trắc nghiệm.
Thời gian làm bài thi của bạn là 10 phút và bắt đầu đếm ngược tính từ khi bạn bắt đầu làm bài.
Xin cám ơn!

Điền thông tin cá nhân


facebook